Ca urmare a stării de urgență instituită pe data de 16.03.2020 prin Decret prezidențial,Poliția Locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne, în sensul că doar unele atribuţii ale administraţiei publice locale trec în competenţa acesteia. Astfel Poliția Locală, conform Ordonanței Militare nr.1/17.03.2020 semnată de Ministrul Afacerilor Interne, este abilitată, pe toată durata stării de urgență să asigure aplicarea și respectarea următoarelor prevederi ale Ordonanței Militare amintite:

Art. 1.     

 (1) Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

(2) Este permisă organizarea, de către entitățile prevăzute la alin. (1), a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip "drive-in", "room-service" sau livrare la client.

Art. 2.

Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

Art. 3.  

(1) Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

(2) Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

Art. 8.  

(1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

(2) Măsura se aplică pe toată durata stării de urgență, de la data aplicării prezentei ordonanțe militare.

Nerespectarea măsurilor de primă urgență amintite, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice în conformitate cu prevederile art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.